Start Samtalsterapi Coaching Frigörande dans Kurser & grupper Företag Om Lotus Utveckling Kontakt Läs mer
Att gå i terapi | Varför terapi | Hur går det till | Priser | | Självkänsla

Samtalsterapi - Metod och psykosyntes

Jag arbetar med psykosyntesen som grund, och i terapin är samtalet alltid grunden. Jag använder även andra metoder, t ex guidade meditationer, bilder och gestaltning.

Inom psykosyntesen utgår vi från att vi alla har ett medvetet centrum med förmåga att välja, och att alla människor har möjlighet att ta ansvar över sitt liv.

Vilken metod och övning som passar och är lämplig att använda avgörs alltid utifrån dina behov och målet med terapin.

Psykosyntes

Psykosyntesen ser människan som en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt hänger ihop. Hur helheten och balansen mellan delarna fungerar är avgörande för hur vi mår, både psykiskt och fysiskt.

Psykosyntesen är en modern psykologi med uppgift att bidra till att människan får alla sina, till synes, motstridiga krafter i balans och harmoni. Detta är grunden i den italienska läkaren dr Roberto Assagiolis psykosyntes, som han la grunden till för närmare 100 år sedan.

Med fokus på vår potential
Psykosyntes är en utvecklingsorienterad psykologi som fokuserar på det friska i varje individ. I varje problem som finns, finner vi fröet till personlig utveckling och mognad. Psykosyntesen fokuserar på vår potential och hjälper oss att identifiera våra mål och vårt syfte med livet. Genom att anta de utmaningar som dyker upp på vägen utvecklas vi som människor och närmar oss samtidigt våra mål.

Viljan som drivkraft
Det är viktigt att vi lyssnar på och respekterar vår egen vilja om livet ska kännas meningsfullt och vi ska känna oss lyckliga. Ändå händer det att viljan får stiga åt sidan, antingen för att andras behov upplevs som viktigare, för att vi är rädda eller helt enkelt därför att vi inte är vana att använda den. Inom psykosyntesen jobbar vi med att hitta din egen innersta vilja och uppmuntrar dig att agera utifrån den.

Nyckeln till ett liv i lycka är en känsla av meningsfullhet. Vet jag vem jag är och vad jag vill, så kommer jag också att uppleva livet som meningsfullt. Inom psykosyntesen fokuserar vi på att du ska finna meningen och det yttersta syftet med ditt liv.

En praktisk psykologi
Psykosyntesen är en praktisk psykologi. Den ska inte bara få oss att förstå varför vi beter oss som vi gör, utan också hjälpa oss omsätta våra intellektuella insikter till praktiskt handlande. Då kan vi lära känna oss själva bättre och därmed också förstå andra bättre.

  
rummet.jpg

                  


© Lotus Utveckling 2012   ingrid (at) lotusutveckling.se   0709-755 900   Wallingatan 37