Samtalsterapi/coaching

Livet är en spännande resa, en resa full av händelser, val och möten som ger oss erfarenheter där vi har möjligheter att ständigt utvecklas som människor.

Anledningen till att gå i samtalsterapi och coachning kan vara många. Med det är ett av de mest utvecklande sätten att lära känna sig själv och därmed skapa en större självkännedom och insikt om vem jag är och vad jag behöver i mitt liv.
Vem är jag? Vilka är mina behov och vad är lycka för mig?

Hur går det till?

Du är varmt välkommen för ett första kostnadsfritt samtal. Vi pratar då om var du befinner dig i ditt liv just nu och vilka förväntningar du har på terapin. Vad är dina behov och vad är ditt mål med att gå i terapi. Jag berättar om psykosyntesterapi och om hur jag arbetar. Det första mötet är kostnadsfritt om du väljer att boka in fler samtal därefter.

Om det känns rätt för dig bokar vi in fler samtal, vanligtvis en gång i veckan till att börja med. Varje samtal är 50 minuter långt.

Hur ofta och hur länge?
Hur ofta och hur länge du behöver gå i terapi beror på din egen situation, dina behov och ditt mål med vad terapin ska leda till. Men ofta vill vi kanske nå bestående förändringar och kan då vara i behov av stöd i den processen under en längre tid. En del väljer att gå i terapi i ett halvår, ett år eller kanske ett och ett halvt år.​

Priser

Privatpersoner
Första samtalet är gratis. Varje samtal kostar därefter 1.000 kr, inkl moms för dig som privatperson. Du betalar varje månad via faktura eller via swish, för de samtal som varit under månaden. 

Företag/organisationer
För företag och organisationer kostar samtalen/chefshandledning 1.500 kr exkl moms per samtal.

Avbokning
Om du få förhinder och behöver avboka din tid, ska du ringa senast 24 timmar innan. Annars får du betala för bokad tid.   ​

Etiska regler
Jag följer de etiska reglerna för yrkesverksamma terapeuter.  

Tystnadsplikt
Jag har tystnadsplikt och sekretess.

Metod - Psykosyntes

Jag arbetar med psykosyntesen som teori för personlig utveckling och i terapin är samtalet alltid grunden.
Jag använder även andra metoder, t ex guidade meditationer, bilder och gestaltning.

Inom psykosyntesen utgår vi från att vi alla har ett medvetet centrum med förmåga att välja, och att alla människor har möjlighet att ta ansvar över sitt liv.

Psykosyntesen ser människan som en helhet där kropp, själ, tankar och känslor som hänger ihop. Hur helheten och balansen mellan delarna fungerar är avgörande för hur vi mår, både psykiskt och fysiskt.

Psykosyntesen är en modern psykologi med uppgift att bidra till att människan får alla sina, till synes, motstridiga krafter i balans och harmoni.