Jag har bytt hemsida och du kan nu följa mig på min ny hemnsida, läs mer på www.ingridthorngren.se Där hittar du senaste informationen.

Tag din plats och njut av livet fullt ut!

  • Har du tappat bort dig i alla krav från dig själv och din omgivning?
  • Längtar du efter att möta dig själv bortom all prestation?
  • Vill du skapa mer balans i dig själv och i ditt liv?
  • Vill du skapa mer harmoni och glädje och njuta av livet fullt ut

Välkommen till mina inspirationskvällar, retreats, kurser och längre utbildningar i personlig utveckling, för kvinnor.
Här är målet är att du ska få möta dig själv och ditt sanna jag, bortom krav och prestation, där du får vara mer av dig själv och ditt unika jag.
Via min Helhetsmodell skapar du mer balans i livet och hela du får vara med: kroppen, själen, tankarna och känslorna.
Du får lära dig att lyssna till dig själv via mina olika mindfuless metoder som; meditationer, fria rörelser och dans i mindfulness, tid i naturen och uppleva med alla dina sinnen samt kreativt skapande utan prestation. Det är motorvägen hem till ditt sanna själv.

Önskar dig en fantastisk höst. Jag hoppas vi ses!

Varmt välkommen! /Ingrid Thorngren
Diplomerad Coach och Samtalsterapeut i Psykosyntes
Diplomerad Frigörande Dans Pedagog, Diplomerad Symbolpedagog

Ring mig idag för kontakt: 0709 - 755 900  eller maila till mig: ingrid@lotusutveckling.se

här nedan kan du läsa min blogg, välkommen:

2021

Självmedkänsla förändrar liv
Det låter lite dramatiskt, men det är faktiskt sant. Med hjälp av självmedkänsla kan vi hitta hem till oss själva och skapa en mer kärleksfull hållning till oss själva. Men vad är det egentligen och hur kan vi skapa det? 

Självmedkänsla är vägen framåt
Jag har under de senaste 10 år arbetat fokuserat tillsammans med kunder för att bygga upp en bättre självkänsla, både i enskilda samtal och i grupper och kurser. Där har vi jobbar med att bygga upp den egna inre tron och tilliten till sig själv – att vi duger och är bra precis som vi ÄR, utan att prestera och göra en massa. När vi inte behöver yttre bekräftelse av andra, utan vi kan bekräfta oss själva.  
Idag pratare vi om Självmedkänsla, som är att kunna visa sig själv medkänsla, att kunna visa sig själv och andra värme, omsorg och förståelse. Speciellt i svårigheter i livet.
Ibland brukar man säga att den enda vägen till lycka är via compassion eller medkänsla. Det är viktigt för vårt eget välmående att utveckla en god självmedkänsla, så att vi kan stötta oss själv och må bra.
Att känna självmedkänsla är ett mentalt tillstånd, som innebär att vi är uppmärksamma på vårt eget lidande, samtidigt som vi har motivation och förmåga att försöka minska det och öka vårt välmående.
Livet innehålla motgångar och det kan vara smärtsamt och de kan innebära lidande emellanåt, så är det att vara människa. Hur vi hanterar detta och hur vi behandlar oss själva när vi möter motgångar, påverkar i stor utsträckning hur vi mår. Det handlar om vår egen inre trygghet, vår förmåga att visa omsorg om oss själva när vi känner oss stressade och upplever känslomässig smärta, stress, rädsla eller ångest.
När livet går emot är det lätt att bli självkritisk och vi kanske skyller på oss själva att vi borde ha agerat annorlunda, vilket gör att vi mår sämre. Men med hjälp av självmedkänsla kan vi öka vår känsla av inre trygghet, så att vi kan stötta oss själva bättre när vi behöver det.
Att ha en god självmedkänsla gör att vi kan bemöta vårt eget lidande med värme och förståelse. Ett sådant förhållningssätt ger oss mod att vara närvarande i livet med tillit, till att allt kommer att ordna sig och bli bra. Istället för att som många gör när det blir jobbigt, att distrahera sig med att äta, dricka, jobba eller titta på Netflix för att slippa känna det jobbiga.
 
Från fysiskt till mental träning
Det har länge varit självklart att vi tränar fysiskt för att förbättra vår fysiska hälsa. På senare år har forskningen också visat effekterna av mental träning, dvs hur vi med olika övningar kan förändra vår hjärna för att förbättra vår psykiska hälsa. Att träna på att ta steget från vänster hjärnhalva (tankarnas terrorism) till höger hjärnhalva (närvaron i nuet).
När vi tränar mindfulness tränar vi upp vår förmåga: att göra medvetna val, att vara närvarande i nuet och att ha en accepterande och icke-dömande hållning. 
Men hur gör man för att börja träna självmedkänsla? 
Det vanligaste är att träna mindfulness på olika sätt, dvs medveten närvaro i nuet. Jag använder själv fyra olika mindfulness metoder; 
- meditationer
- kreativt skapande utan prestation, att vara i flow
- frigörande dans, rörelser och andning
- naturen och våra sinnen

Jag har alltid varit en intellektuell person, men mycket snabba tankar och då har meditation hjälpt mig att släppa tankarna en stund och bara VARA. Jag har nu mediterat de senaste 20 åren och de hjälper mig alltid att ta mig från tankarnas stress och oro och till lugnet här och nu.
När vi är fast i våra tankar, märker vi också att det inte kommer så mycket nya tankar eller svar, vi ältar bara runt samma tankar om och om igen. Men när vi mediterar, så blir vi mer avslappnade och kan då komma i kontakt med oss själva och vårt inre, och då kan vi höra de svaga ljuden från vårt innersta, vår själ. Ett fantastiskt sätt att lära känna sig själv i en ny och djupare dimension, som är svår att få kontakt med när vi springer på i ekorrhjulet.

Varför är det svårt att meditera?
Ja att stilla tankarna är en utmaning, vi har ju tankar hela tiden, ca 60.000 tankar per dag säger dom som vet. Så det är klart att det är en utmaning att sitta alldeles tyst och tro att det inte ska dyka upp några tankar alls. Det är det nog bara munkar, som mediterar hela dagarna, som klarar av.
Ett bra första steg är att börja träna på att lyssna till en guidad meditation, då är det lättare att följa med. Den fysiska kroppen slappnar av och tankarna får vila en stund.
Därför har jag här gjort en alldeles ny meditation - bara till dig - varsågod!

Prova på meditation
Ny meditation med fokus på Självmedkänsla.
Se till att inte bli störd en stund, sätt dig bekvämt, ta gärna på dig hörlurar och varsågod och njut! Gå till sidan Meditation och kom igång.
Skicka gärna ett mail till mig och berätta vad du tyckte.

Snart är det dags – gratis inspirationsföreläsning
Strax vill jag bjuda in dig till min nya gratis inspirationsföreläsning för ambitiösa kvinnor ”Möt dig själv och lev DITT liv – inifrån och ut.”

Kan du föreställa dig ett liv i balans, harmoni och glädje. Där du slipper stress, oro och osäkerhet. Istället känner du dig lugn, trygg och kan njuta av ditt liv, inifrån och ut. 
Då är du på rätt plats!
På den här inspirationsföreläsningen kommer du att lära dig:

  • Hur du kan möta dig själv för att leva DITT liv
  • Hur du kan skapa mer balans i livet
  • Hur du med enkla steg kan skapa struktur för mer välmående och självmedkänsla

Så här är det, om du är villig att investera 90 minuter av ditt liv, så får du fullt av inspiration och mina bästa tips om vad du faktiskt kan göra, baserat på all min erfarenhet av personlig utveckling de senaste 20 åren. Det här är din tid för utveckling och inspiration!
Välj när det passar dig
I nyhetsbrevet, redan i början av nästa vecka, kommer mer information om hur du anmäler dig. 
Men vill du redan nu boka in datumen i din kalender så är det:
Tisdag 9/2 kl 18.30-20.00 och
Torsdag 11/2 kl 12.30-14.00

Föreläsningen är online.
LÅT OSS GÖRA DET TILLSAMMANS.
Mer balans, mer harmoni och mer glädje i livet - startar nu.
Varmt välkommen,
/Ingrid

Läs hela inlägget »

Höger och vänster hjärnhalva
När jag förstod skillnaden mellan höger och vänster hjärnhalva, var det en avgörande insikt som kom till mig. Att varje människa har en möjlighet att uppnå djup inre frid vid alla tillfällen, om vi vet vad och hur vi ska göra. Hur har du det med kontakten med dina olika hjärnhalvor och förmågan att skapa en bra balans emellan dom?

Så kan du skapa en bättre balans
När vi förstår hur de olika hjärnhalvorna fungerar är det lättare att hjälpa sig själv att skapa en balans emellan dom. Vissa av oss har lärt oss att ha tillgång till båda, vilket gör att vi kan hjälpa oss själva till en bra balans i vårt liv.
Som du kanske känner till så har vi två olika hjärnhalvor som är rätt olika. Den vänstra styr det logiska tänkandet, vår prestation och vårt GÖRANDE och den högra har mer kontakt med våra känslor, det kreativa och är mer närvarande i nuet och VARANDET.
En del av oss är relativt ensidiga i vårt sätt att tänka, antingen har vi rigida tankemönster som är analytiskt kritiska (vänsterdominant) eller så har vi dålig kontakt med verkligheten och tillbringar större delen av tiden i det blå (högerdominant). Om vi kan skapa en bra balans mellan de två hjärnhalvorna, så är vi tillräckligt flexibla för att välkomna förändringar (höger hjärnhalva) men ändå tillräckligt konkreta för att hålla båda fötterna på jorden (vänster hjärnhalva).
Många av oss spenderar mycket tid och energi med att förnedra, förolämpa och kritisera sig själva (och andra) för att ha har gjort något felaktigt eller dåligt. Vi är fast i ett negativ tankemönster, från vänster hjärnhalva, som fastnar i negativa loopar och skapar mer rädsla, stress, oro och ångest. Den är helt fokuserad på detaljer, tider och styr livet efter ett strikt tidsschema. Väster hjärnhalva är vår gamla vanehjärna, de flesta tankar som dyker upp här är tankar som vi redan som barn har tränat på och dess uppgift är att hjälpa oss att överleva. Här är det vårt inre "ego" som vill driva på oss att hela tiden GÖRA bättre och prestera mer.
När vi istället är i vår höger hjärnhalva, bryr vi oss bara om här och nu. Här är vi fyllda av tacksamhet för allt som finns i livet, vi känner oss nöjda, empatiska och optimistiska. Vi är öppna och nyfikna. Här vilar en inre frid i att allt är som det ska och det är lätt att leva. Enligt höger hjärnhalva finns det inget bra/dåligt eller rätt/fel, utan den tar saker för vad de är och bejakar det som är just nu. Här är vi i kontakt med vår intuition och vårt högre medvetande. 

Att välja sina tankar
Jag tror att det är viktigt för vår egen hälsa och välmående att vara uppmärksam på hur vi "pratar" med oss själva. Att bestämma sig för att inre verbala förolämpningar inte är acceptabla är enligt min mening första steget mot en ökad självmedkänsla och inre frid.
Det har varit så befriande för mig att förstå att det är bara en liten del av min vänstra hjärnhalva som är den negativa, vaneberättaren och att det är jag själv som kan välja om jag vill lyssna på de tankarna eller inte. Jag har lärt mig att denna del av hjärnan behöver vägledning och instruktioner från mitt medvetna centrum, där jag kan styra mina tankar. 
Jag behöver lära mig att fånga mina negativa tankar när de kommer, och jag vet nu att det kan ta 90 sekunder att göra det. Sen kan jag medvetet välja att inte låta de negativa tankarna ta över. Jag kan välja att höra tanken, t ex "jag är värdelös" säga stopp till den och omformulera den till en bättre tanke t ex "jag duger som jag är och jag gör så gott jag kan". Ett annat alternativ är att fokusera om och tänka på något annat, något som fascinerar mig, som gör mig glad, som jag tycker är spännande, något jag skulle vilja göra. Att ändra fokus till något mer glädjefyllt och positivt. Det vi fokuserar på det växer som du vet och blir större. Så här gäller det att jobba med att minska de negativa tankarna som får oss att må dåligt och öka de positiva tankarna som får oss att må bra.
Ju mer medveten jag blir om vad min hjärna försöker säga mig och vad de tankarna framkallar för känslor och hur de känslorna uttrycker sig i kroppen, desto mer äger jag kraften att välja vad jag vill använda min tid till att tänka på och hur jag vill känna mig.
Om jag vill uppleva och känna mer frid, behöver jag vara villig att konsekvent fånga negativa tankar som skapar stress och oro och vända på dom. Det är att ta ansvar för att vårda sin egen hälsa och sitt välmående. Kanske behöver jag göra detta 1.000 gånger varje dag och för varje gång blir det lättare och lättare och vi programmerar om vår hjärna, med nya tankar och nya synapser.

Från tankarna till nuet via upplevelser
Själv jobbar jag med fyra olika metoder för att ta mig från tankarnas terrorism till verkligheten i nuet. För mig är detta motorvägen hem till dig själv och ditt sanna jag. När inte negativa tankar från vårt "ego" i vänster hjärnhalva skapar rädsla, oro, stress, för att passa in, vad andra ska tycka, jobba hårdare och bättre, inte göra fel, tar över. Utan du kan vara trygg och nöjd med dig själv och det som är här och nu.
För att ta oss från vänster hjärnhalva och våra tankar till höger hjärnhalva och närvaron i nuet, jobbar jag med fyra olika metoder:
- meditationer
- kreativ skapande, utan prestation
- frigörande dans och rörelse i mindfulness
- naturen och sinnena
Alla dessa metoder gör det enklare för oss att släppa alla tankar för en stund och bara landa i nuet. För att komma till nuet behöver du lära dig att stilla dina tankar, att sakta ner, att göra mindre och VARA mer. Det är då i stillheten som vi kan höra vår egen inre sanna röst, vår intuition, vårt själv.

Självmedkänsla
Om jag ska välja ett ord som kännetecknar det högra medvetandet så skulle det vara självmedkänsla. Ju mer vi kan frigöra oss från "egots" tendens att känna sig överlägset, desto mer generös kan vi vara mot oss själv och andra. När vi har självmedkänsla betraktar vi oss själv och andra med kärlek istället för kritik. Att ha ett öppet hjärta och styras av kärlek istället för rädsla. 
Hemligheten bakom de här fridfulla och kärleksfulla sinnesstämningarna är viljan att stoppa de negativa tankarna som oupphörligen maler på och som leder oss bort från här och nu. 
Personligen tycker jag att det känns i kroppen när jag är lycklig och ofta hakar jag på de tankebanorna som skapar mer lycka. Om det nu är ett val, varför ska man då välja någonting annat än lycka?
För min del började det när jag fick reda på att jag har ett val. Att jag inte behöver lyssna på mina negativa, rädda orostankar, utan att jag kan välja att släppa taget om dom för att bli fri. Vilken enorm skillnad den här medvetenheten har inneburit för hur jag mår och hur jag lever mitt liv idag.
När jag förstod att det är lika lätt för mig att vara i lyckotankar som i ilske tankar och ur ett biologiskt perspektiv så är lycka det naturliga tillståndet för höger hjärnhalva. Det innebär att jag har tillgång till glädje hela tiden, om jag väljer det. Djupt inne i höger hjärnhalva finns evig frid. Jag har lärt mig att via mina olika metoder kan jag oftare komma hit och vara här och att det är ett medvetet val.
På mina kurser jobbar jag med alla mina fyra metoder, för att träna och lära arbetet, att ta oss från vänster hjärnhalva till höger hjärnhalva och närvaron i nuet. Det blir lättare och enklare ju mer vi tränar. Allt för att skapa mer balans och självmedkänsla i livet. Mindre stress och mer lycka. Härligt eller hur!

Hur har du det med dina tankar?
Har du bra kontakt med din högra hjärnhalva, kan du njuta av nuet, känna glädje och vara snäll mot dig själv? Eller störs du av tankarnas terrorism? Maila till mig och berätta.  Jag lovar att jag svarar personligen på alla mail jag får. Jag ser fram emot att höra av dig!

Onlinekursen på gång
Nu börjar e-kursen ta form på riktigt och det är snart dags för att lansera den, jag är SÅ förväntansfull! I nästa nyhetsbrev kommer du bli inbjuden till gratis inspirationsföreläsning online, för att få reda på mer om kursen: Möt dig själv och lev DITT liv – inifrån och ut, 10 steg till mer självmedkänsla och balans i livet
 

Läs hela inlägget »

Hur du kan leva ditt eget liv
Många är vi som har tappat bort oss själva i allt som måste GÖRAS. Hela tiden springer vi i ekorrhjulet, fortare och fortare. För vems skull? Varför gör vi det och vad vill vi egentligen uppnå? Har du också tappat bort dig i all prestation, stress och måsten någon gång? Och vad kan du göra för att återfinna dig själv igen? Idag reflekterar jag över flera viktiga frågor i vårt liv. 
Välkommen, Ingrid
Varför är det så svårt att leva sitt eget liv?
Jag har själv varit där. Från början är jag civilekonom, som hade höga ambitioner med mitt jobb och min karriär, jag ville hela tiden vidare till nya jobb och mer ansvar. Efter 10 år så hade jag nått mitt mål jag var produktchef på ett stort internationellt företag och jag jobbade i princip jämt.
En dag när jag hade varit land och rike runt på en produktlansering, fanns det inget mer jobb att göra, så jag åkte hem från jobbet halv fem, satte mig i soffan och funderade på "vad gör man när man kommer hem halv fem?". "Vad gör jag när jag kommer hem halv fem?". Ingen aning. Där och då insåg jag att jag helt hade tappat bort mig i allt arbete och i all prestation. När jag skulle komma på vem jag var, vad jag tycker var roligt och vad jag blev glad av, visste jag inte det. Det var helt blankt. 
Där och då började min resa i personlig utveckling till idag. Nu mycket väl medveten om vem jag är, vad jag vill och behöver och vad som gör mig glad och lycklig.
 
Har du tappat bort dig själv någon gång?
Har du tappat bort dig själv någon gång och känt dig vilse i ditt liv? Funderat på vad du vill jobba med? Var du vill bo? Hur du vill leva? Vad som är meningsfullt?
Maila till mig och berätta. Jag lovar att jag svarar personligen på alla mail jag får. Jag ser fram emot att höra av dig!
 
Från vilse till att hitta sig själv igen
Du kanske har hört talas om den svenske oerhört framgångsrike mäklaren Fredrik Eklund. Han kom till New York 2002 utan pengar, jobb eller bostad.
Genom sitt driv och sin framåtanda lyckades han - efter en kurs i fastighetsmäkleri - bli en toppsäljare under de första åren som mäklare. Han var nummer ett bland alla mäklare i New York fyra år i rad. Han har medverkat i TV-programmet ”Million Dollar Listing New York”.
År 2015 skrev han boken Sälj, inte så konstigt som den oerhört framgångsrike mäklare han var. Han hade allt - eget företag, oerhört rik och framgångsrik och var verkligen lyckad i allas ögon, han hade allt. Men han var inte lycklig.
Helt plötsligt tappade han fotfästet i tillvaron. Han hade förlorat kontakten med sig själv och sin svenska bakgrund. Vem var han, vad levde han för liv, ville han ens leva det här livet, hur hade han hamnat här?  
I reflektionerna över barndomen, relationen till sin familj och sig själv började han hitta svar. År 2017 skrev han boken Fredrik 2.0, året då jag återfann mig själv, där han berättar öppenhjärtigt om sitt sammanbrott och vägen tillbaka till att hitta sig själv igen.
 
Att tappa bort sig själv i all prestation och görande är något som kan hända oss alla, även den mest framgångsrike, som Fredrik. Att en dag vakna upp och ställa sig frågorna; hur hamnade jag här? Vill jag ens vara här? Vill jag jobba med det här? Vill jag leva på den här platsen och på det här sättet? 
Det är stora och viktiga frågor att stanna upp och reflektera kring. Är allt helt perfekt i ditt liv – så grattis – då är allt på plats i livet, fantastiskt, njut!  Men är det så att det skaver någonstans och vi bara fortsätter att köra på utan att stanna upp och reflektera, så kanske vi någon dag längre fram vaknar upp och inser att vi inte levt vårt EGET liv. Kanske har vi levt någon annans liv? Mammas eller pappas eller kanske efter hur samhällets förväntningar vill att vi ska leva för att vara lyckade. Men det kanske inte stämmer med just din egen längtan över hur du vill leva ditt liv. Och vi har ju bara ett liv, i alla fall som vi känner till just nu. Så frågan är - hur kan du leva DITT liv?

Vad vi behöver göra är att börja lyssna till oss själva och komma i kontakt med vad vi innerst inne vill, längtar efter och behöver? Och hur kan vi göra det?
Jo, genom att göra mindre och VARA mer med oss själva i tysthet och stillhet, det är då svaren kommer till oss, i tystheten och stillheten i varandet. En stund när vi inte är styrd av yttre stimuli, krav och prestation. Det är svårt att höra vår egen inre röst, när vi är upptagna med att göra saker. Men när vi stänger av, dra oss inåt och gör mindre, då kan vi komma i kontakt och möta oss själva.
Det kanske är det enda sättet om man inte bara ska springa efter vad andra vill eller från det dåliga samvetet. Den som vilar får öron för de svaga signalerna som kommer inifrån, från själen, vår egen sanning. Det är då när vi inte är upptagna med att rusa på och göra saker, som vi kan skapa utrymme att lyssna till oss själv och vad vi själva innerst inne vill och längtar efter och behöver.

För min egen del, så blev jag erbjuden ett nytt jobb som utbildningschef strax efter "soffincitenten" där jag tappat bort mig själv. I det arbetet blev jag intresserad av människors personliga utveckling. Jag kunde se att jag skickade två personer till samma kurs och en kom hem som en ny människa och en hade inte ändrat sig alls. Vilket ledde till den spännande frågan, vad är det som gör att någon helt plötsligt ändrar sig eller inte? Och nästa fråga blev, vad är det jag kan ändra och vad är det som är jag?
Jag var inne i en stark personlig utvecklingsfas själv och fick gå i chefscoaching, vilket ledde till att jag utbildade mig till samtalsterapeut och coach och därefter flera andra utbildningar. Jag har nu i 20 år arbetat väldigt medvetet med min egen personliga utveckling. Efter 8 år som utbildningschef, följde jag min dröm och längtan och startade eget och har sedan dess, nu i drygt 10 år jobbar som egenföretagare inom personlig utveckling. 

Idag arbetar jag tillsammans med mina kunder med att besvara precis med de här frågorna: Vem är jag? Hur vill jag leva? Vad gör mig lycklig? Dvs att hitta svaren på frågan: HUR VILL JAG LEVA MITT LIV, inifrån och ut.

Onlinekurs på gång!
Jag håller som bäst på att utveckla de sista runt e-kursen som jag planerar att lansera inom kort.
I nästa nyhetsbrev kommer du bli inbjuden till att få reda på mer!
Redan nu kan jag avslöja att den handlar om hur du kan: Möta dig själv för att leva ditt liv - inifrån och ut. Ett liv med mer självmedkänsla och balans i livet.
Härligt eller hur!

Läs hela inlägget »

Nytt år och nya möjligheter!
Vilket år det har varit 2020! Så annorlunda och utmanande att hantera på många olika sätt. Vi har fått lära oss nya förhållningssätt till oss själva och varandra. Extra viktigt har det blivit att ha egna bra mentala verktyg för att hantera förändringar, oro och stress, utan att bli rädd och må dåligt.
Som du säkert vet är en stor del av vår uråldriga hjärna gjord för att hjälpa oss att överleva, dess naturliga reaktion är att bli rädd vid förändringar och det är en överlevnadsreaktion. Med idag är livet inte så farligt, det är inte tigrar som lurar på savannen utan snarare våra egna orostankar, som blir vår största utmaning. 
Rutiner, struktur och övningar i vardagen hjälper oss att skapa bra vanor, som gör det enklare för oss att må bra. Nu under året har vi även insett att mycket går att göra själv hemma och digitalt. När vi inte har möjlighet att ses, umgås och resa kollektivt på samma sätt som tidigare.  
Vilken tajming - i januari lanserar jag min nya Onlinekurs - för att skapa mer balans och glädje i livet - helt enkelt hur du kan skapa ditt bästa 2021!  
Tack till er alla för alla glada mail och feedback som jag fått på mina nyhetsbrev i höst, så roligt att höra att du läser det jag skriver och blir inspirerad, tack från djupet av mitt hjärta - det värmer! 
Jag kommer fortsätta med mina nyhetsbrev, min blogg och på min sida på Facebook att inspirera inom personlig utveckling, balans i livet och självmedkänsla. Hör gärna av dig om det är något speciellt som du vill att jag ska svara på eller skriva om.
Låt oss nu skapa det bästa 2021 vi kan tillsammans!
Min tillönskan om ett härligare, lättare och skönare 2021!

Varför är det så svårt med nyårslöften - min egen erfarenhet
Jag tror att det beror på att vi går för hårt ut, vi vill ändra för mycket för snabbt och det mäktar vi inte med i längden. Det kanske går bra i några veckor, men sen är det lätt att trilla tillbaka i gamla vanor igen och då ger vi upp.
Själv började jag en ny morgonrutin vid nyår förra året, den var en hel timme lång och jag fick gå upp tidigt på morgonen. Det gick faktiskt bra, i drygt 2 månader. Vad hände sen? Jo, corona. Min mamma 80+ blev väldigt sjuk, detta var i början av mars innan det fanns några restriktioner. Hon blev så sjuk att jag behövde släppa allt annat, inkl min nya morgonrutin och ta hand om henne dygnet runt. Hon blev dock sämre, så sjuk att hon fick vårdas på sjukhus och nästan gick bort, men hon överlevde och är idag hemma och pigg igen, det viktigaste såklart. Själv kom jag dock aldrig upp på banan igen med min nya morgonrutin, utan gjorde om den till en kortare variant, som håller i längden.

Så mitt bästa tips för hållbara nyårslöften är att börja goda vanor i små steg och att ha en bra plan, dvs planera in vad du ska göra och när du ska göra det, så att det blir av. Det behöver bara vara 5 minuter om dagen, som sedan utökas och blir mer och mer, ju längre tiden går. Kanske 5 minuter om dagen låter fånigt, men det är så goda vanor skapas över tid. Små steg varje dag.
Här mina 5 bästa vanor:
1. Att ha en bra morgonrutin, själv andas, sträcker och landar jag i kroppen och därefter skriver en kort reflektion, för att fånga tankar och tacksamhet samt sätter mål för dagen.
2. Att ta en promenad varje dag, gärna på lunchen när det är ljust. Det är det bästa för att kombinera, ljus, luft, vardagsmotion, egen tid, mindfulness om jag samtidig tillåter tankarna att sväva fritt.
3. Att meditera eller slumra på sofflocket, är ett fantastiskt sätt att varva ner, att bara vara, både kroppen och hjärnan får vila en stund. Det behövs bara 5-15 minuter och är så välgörande.
4. Att stänga av mobil, padda och dator 90 minuter innan sovdags, för att somna gott. Så att jag hinner varva ner och kroppen hinner känna att den blir trött. 
5. Att läsa 60 minuter innan sovdags är också en bra kombo. Både kroppen hinner gå ner i varv och känna att den är trött samtidigt som jag får egen tid och lär mig något nytt. Samtidigt gör det att jag minskar mitt Tv-tittande och mobilscrollande. 

Vad händer 2021?
Du som har följt mig genom året vet att min längtan är att skapa fler retreats, kreativa kurser och längre utbildningar i personlig utveckling, för kvinnor.
Där målet är att du ska få Möta dig själv och ditt sanna jag, bortom krav och prestation, där du får vara mer av dig själv och ditt unika jag. Allt för att stärka alla fantastiska kvinnor att våga vara sig själva och ta sin plats här i världen.
Via min Helhetsmodell lär du dig att skapa mer balans i livet och hela du får vara med: kroppen, själen, tankarna och känslorna. Du får lära dig att lyssna in till dig själv via mina mindfulness metoder; meditationer, fria rörelser och dans i mindfulness, tid i naturen och med dina sinnen samt kreativt skapande utan prestation.

Här nedan ser du mina planer för 2021: 
Onlinekurs

Jag jobbar vidare med min fantastiska bollplanksgrupp och är i full färd med att utveckla och färdigställa onlinekursen. Här får du lära dig bra rutiner och övningar för att skapa mer balans och självmedkänsla i ditt liv. 
Helt enkelt mindre stress, press och oro och mer njutning och glädje i livet - inte så dumt eller hur?
Jag återkommer inom kort med mer info - det är SÅ spännande!
 
Ingen dans just nu
Efter två stökiga terminer, vår och höst 2020, har jag bestämt att inte boka in någon Frigörande Dans kurs i vår, pga av Corona. Om läget blir bättre i vår, kan terminen eventuellt starta senare i vår. Jag återkommer med besked.
Min egen uppfattning är fortfarande att det bästa vi kan göra för oss själva och vårt eget välmående är att röra oss fritt och att dansa tillsammans skapar så mycket glädje och positiv energi. Jag hoppas innerligt att läget blir bättre snart.
 
Magisk Retreat, Möt dig själv och ditt sanna jag, 24-25/4
Ge dig själv ett magiskt retreat. Kom, andas, landa och upplev dig själv på natursköna Sätra Brunn, med härligt spa.
Kanske har du tappat bort dig i alla krav och stressen från dig själv och din
omgivning. Vad skulle du säga om att resa bort en helg, helt för din egen skull,
för att få tid att lyssna till dig själv och dina behov?
Välkommen till vårens skönaste retreat 25-26 april!
Under två helgdagar får du möjlighet att:
Checka ut från vardagens ekorrhjul och landa i dig själv
Fylla på med sköna aktiviteter som gör att du känner dig mer avkopplad och i kontakt med dig själv
Äta god mat, uppleva på Sätra Brunns härliga spa och umgås med andra fantastiska kvinnor, som är på samma resa som du
Låter det nästan för bra för att vara sant? Då är denna helg något för dig!
Det kommer också finnas tid för relax, samtal och reflektion både i gruppen och med den viktigaste personen i ditt liv – dig själv.
Självklart är helgen corona-anpassad, där vi är i ett stort luftigt kursrum i ett eget hus och håller säkra avstånd mellan varandra. Varmt välkommen!
Antalet platser är begränsat så anmäl dig i god tid och du vill vara med.

Kreativ Sommarkurs, 1-4/7, Tema: Balans i livet. 10-års jubileum!
För 10:e året i rad! Sommarkurs för dig som är kvinna och längtar efter egen tid!
Här får du några dagar för dig själv, där du får tid att stanna upp, reflektera och vara kreativ helt utan prestation. Fyll på det du behöver för att få ihop livspusslet.
FAKTA:
Datum: Torsdag 1 juli kl 16.00 till söndag 4 juli kl 16.00, 2021.
Plats: Husby Gård är en vacker herrgård som ligger på landet i en underbar natur, 2 mil norr om Nyköping. En dryg timme söder om Stockholm. 
Läs mer här:  PDF fil
Begränsat antal platser. De senaste åren har kursen blivit fullbokad!
Anmälan: Vill du boka din plats redan nu? Klicka på länken nedan. Uppge ditt namn, mobilnummer samt adress.

Möt dig själv och led dig själv, start hösten 2021
För dig som längtar efter att fördjupa dig i dig själv och din personliga utveckling, för att bli din egen bästa coach och ledaren i ditt liv. I höst finns ett begränsat platser på mitt Master Mind Program: Möt dig själv och led dig själv. Är du intresserad av att vara med? Hör av dig till mig med en intresseanmälan redan nu.
Så här säger några av deltagarna som går utbildningen nu 2020-2021:
- Ett varmt stort tack för en fantastisk kurs! Det här är det bästa jag gjort för mig själv någonsin! Det som slår mig är att delningar i gruppen verkligen är så givande och ger så mycket att få höra hur andra tänker. 
- Det är så inspirerande och många aha upplevelser. Jag tycker verkligen om att få vara med och fyllas med positiv anda! Du ger så mycket av dig själv!
- Ja, det är en härlig kurs full av insikter, fina samtal och samvaro. En bra mix av teori och ”praktik”, och min höjdpunkt är naturligtvis dansen. Det är så bra för mig att komma ner kroppen och att vara i kroppen. Så stor del av min tid genom livet har ju gått åt till att dissociera mig själv från den…så en insikt är att dansen blir ett sätt för mig att få ihop kropp, hjärna och hjärta. Det är härligt.
- Tack finaste Ingrid, för ännu en suverän kurs - det är magi att komma till dig och din kurs. I denna vackra miljö med alla andra vackra, kloka och varma kvinnor. Känner en enorm tacksamhet att få vara med på denna resa.
- Väldigt bra övningar, måla till musik särskilt givande, delningarna viktiga och alltid givande, teorin spännande och lagom i omfattning, dansen belyser de teoretiska ämnena så väl.
- Jag uppskattar allt som sker oväntat! Där man får en överraskning! Att dela i grupp är så intressant. Allt som har med målandet är bra.
- Du är en mycket bra ledare som verkligen visar att vi inte ska lägga någon bedömning och värdering i det vi gör eller säger och det är så otroligt intressant vad det gör med en.

Läs hela inlägget »

se min nya hemsida!

Jag har nu en ny hemnsida, läs mer på www.ingridthorngren.se
Där hittar du senaste informationen.

på gång 2021:

Kreativ Sommarkurs, för kvinnor
Tema Balans i livet, 10-års jubileum! 
Datum 1: 28-31/6 2021
Datum 2: 1-7 juli 2021
Husby Gård, Nyköping
Begränsat antal platser

Möt dig själv och led dig själv.
Diplomutbildning i Personlig utveckling och självledarskap, för kvinnor
Ny start, Modul 1 28-31/10 2021

Gratis meditation:

Här är min senaste medition, med fokus på Självmedkänsla. (6 min)
Prova fler under sidan Meditation

Senaste inläggen i min blogg:

Senaste kommentarer

-

Arkiv

Psykosyntes

Psykosyntesen är en modern teori för hur vi människor fungerar psykologiskt och hur vi kan arbeta för att bli mer medvetna om oss själva och därmed göra mer aktiva val, för att må bättre i vårt liv. Psykosyntesen är handlingsinriktad och skapar nya insikter och tydliga reslutat, på ett enkelt och lätt sätt.

Frigörande Dans i mindfulness

Frigörande Dans i mindfulness, är en metod att få kontakt med kroppen och allt som finns i kroppen. Att släppa huvudet, tankarn och prestationen för en stund och bara få koppla av. Det är en ren stresshantering, där vi minskar spänningar i kroppen och frigör livsenergi. Kroppen blir så glad av att få röra sig fritt. Alla kan dansa.

Symbolpedagogik

Symbolpedagogik, är en metod för att få kontakt med vår högra (kreativa) hjärnhalva och låta den vänstra (logiska) hjärnhalvan få vila för en stund. Det gör att vi kan komma förbi intellektet och lyssna inåt, till det som finns där inom oss, vår sanning. Att arbeta symboliskt är ett sätt att skapa en bättre balans i oss själva och vårt liv.