Hur skapar du mer självmedkänsla?

Självmedkänsla förändrar liv
Det låter lite dramatiskt, men det är faktiskt sant. Med hjälp av självmedkänsla kan vi hitta hem till oss själva och skapa en mer kärleksfull hållning till oss själva. Men vad är det egentligen och hur kan vi skapa det? 

Självmedkänsla är vägen framåt
Jag har under de senaste 10 år arbetat fokuserat tillsammans med kunder för att bygga upp en bättre självkänsla, både i enskilda samtal och i grupper och kurser. Där har vi jobbar med att bygga upp den egna inre tron och tilliten till sig själv – att vi duger och är bra precis som vi ÄR, utan att prestera och göra en massa. När vi inte behöver yttre bekräftelse av andra, utan vi kan bekräfta oss själva.  
Idag pratare vi om Självmedkänsla, som är att kunna visa sig själv medkänsla, att kunna visa sig själv och andra värme, omsorg och förståelse. Speciellt i svårigheter i livet.
Ibland brukar man säga att den enda vägen till lycka är via compassion eller medkänsla. Det är viktigt för vårt eget välmående att utveckla en god självmedkänsla, så att vi kan stötta oss själv och må bra.
Att känna självmedkänsla är ett mentalt tillstånd, som innebär att vi är uppmärksamma på vårt eget lidande, samtidigt som vi har motivation och förmåga att försöka minska det och öka vårt välmående.
Livet innehålla motgångar och det kan vara smärtsamt och de kan innebära lidande emellanåt, så är det att vara människa. Hur vi hanterar detta och hur vi behandlar oss själva när vi möter motgångar, påverkar i stor utsträckning hur vi mår. Det handlar om vår egen inre trygghet, vår förmåga att visa omsorg om oss själva när vi känner oss stressade och upplever känslomässig smärta, stress, rädsla eller ångest.
När livet går emot är det lätt att bli självkritisk och vi kanske skyller på oss själva att vi borde ha agerat annorlunda, vilket gör att vi mår sämre. Men med hjälp av självmedkänsla kan vi öka vår känsla av inre trygghet, så att vi kan stötta oss själva bättre när vi behöver det.
Att ha en god självmedkänsla gör att vi kan bemöta vårt eget lidande med värme och förståelse. Ett sådant förhållningssätt ger oss mod att vara närvarande i livet med tillit, till att allt kommer att ordna sig och bli bra. Istället för att som många gör när det blir jobbigt, att distrahera sig med att äta, dricka, jobba eller titta på Netflix för att slippa känna det jobbiga.
 
Från fysiskt till mental träning
Det har länge varit självklart att vi tränar fysiskt för att förbättra vår fysiska hälsa. På senare år har forskningen också visat effekterna av mental träning, dvs hur vi med olika övningar kan förändra vår hjärna för att förbättra vår psykiska hälsa. Att träna på att ta steget från vänster hjärnhalva (tankarnas terrorism) till höger hjärnhalva (närvaron i nuet).
När vi tränar mindfulness tränar vi upp vår förmåga: att göra medvetna val, att vara närvarande i nuet och att ha en accepterande och icke-dömande hållning. 
Men hur gör man för att börja träna självmedkänsla? 
Det vanligaste är att träna mindfulness på olika sätt, dvs medveten närvaro i nuet. Jag använder själv fyra olika mindfulness metoder; 
- meditationer
- kreativt skapande utan prestation, att vara i flow
- frigörande dans, rörelser och andning
- naturen och våra sinnen

Jag har alltid varit en intellektuell person, men mycket snabba tankar och då har meditation hjälpt mig att släppa tankarna en stund och bara VARA. Jag har nu mediterat de senaste 20 åren och de hjälper mig alltid att ta mig från tankarnas stress och oro och till lugnet här och nu.
När vi är fast i våra tankar, märker vi också att det inte kommer så mycket nya tankar eller svar, vi ältar bara runt samma tankar om och om igen. Men när vi mediterar, så blir vi mer avslappnade och kan då komma i kontakt med oss själva och vårt inre, och då kan vi höra de svaga ljuden från vårt innersta, vår själ. Ett fantastiskt sätt att lära känna sig själv i en ny och djupare dimension, som är svår att få kontakt med när vi springer på i ekorrhjulet.

Varför är det svårt att meditera?
Ja att stilla tankarna är en utmaning, vi har ju tankar hela tiden, ca 60.000 tankar per dag säger dom som vet. Så det är klart att det är en utmaning att sitta alldeles tyst och tro att det inte ska dyka upp några tankar alls. Det är det nog bara munkar, som mediterar hela dagarna, som klarar av.
Ett bra första steg är att börja träna på att lyssna till en guidad meditation, då är det lättare att följa med. Den fysiska kroppen slappnar av och tankarna får vila en stund.
Därför har jag här gjort en alldeles ny meditation - bara till dig - varsågod!

Prova på meditation
Ny meditation med fokus på Självmedkänsla.
Se till att inte bli störd en stund, sätt dig bekvämt, ta gärna på dig hörlurar och varsågod och njut! Gå till sidan Meditation och kom igång.
Skicka gärna ett mail till mig och berätta vad du tyckte.

Snart är det dags – gratis inspirationsföreläsning
Strax vill jag bjuda in dig till min nya gratis inspirationsföreläsning för ambitiösa kvinnor ”Möt dig själv och lev DITT liv – inifrån och ut.”

Kan du föreställa dig ett liv i balans, harmoni och glädje. Där du slipper stress, oro och osäkerhet. Istället känner du dig lugn, trygg och kan njuta av ditt liv, inifrån och ut. 
Då är du på rätt plats!
På den här inspirationsföreläsningen kommer du att lära dig:

  • Hur du kan möta dig själv för att leva DITT liv
  • Hur du kan skapa mer balans i livet
  • Hur du med enkla steg kan skapa struktur för mer välmående och självmedkänsla

Så här är det, om du är villig att investera 90 minuter av ditt liv, så får du fullt av inspiration och mina bästa tips om vad du faktiskt kan göra, baserat på all min erfarenhet av personlig utveckling de senaste 20 åren. Det här är din tid för utveckling och inspiration!
Välj när det passar dig
I nyhetsbrevet, redan i början av nästa vecka, kommer mer information om hur du anmäler dig. 
Men vill du redan nu boka in datumen i din kalender så är det:
Tisdag 9/2 kl 18.30-20.00 och
Torsdag 11/2 kl 12.30-14.00

Föreläsningen är online.
LÅT OSS GÖRA DET TILLSAMMANS.
Mer balans, mer harmoni och mer glädje i livet - startar nu.
Varmt välkommen,
/Ingrid

Kommentera gärna: