leva eller överleva?

Höger och vänster hjärnhalva
När jag förstod skillnaden mellan höger och vänster hjärnhalva, var det en avgörande insikt som kom till mig. Att varje människa har en möjlighet att uppnå djup inre frid vid alla tillfällen, om vi vet vad och hur vi ska göra. Hur har du det med kontakten med dina olika hjärnhalvor och förmågan att skapa en bra balans emellan dom?

Så kan du skapa en bättre balans
När vi förstår hur de olika hjärnhalvorna fungerar är det lättare att hjälpa sig själv att skapa en balans emellan dom. Vissa av oss har lärt oss att ha tillgång till båda, vilket gör att vi kan hjälpa oss själva till en bra balans i vårt liv.
Som du kanske känner till så har vi två olika hjärnhalvor som är rätt olika. Den vänstra styr det logiska tänkandet, vår prestation och vårt GÖRANDE och den högra har mer kontakt med våra känslor, det kreativa och är mer närvarande i nuet och VARANDET.
En del av oss är relativt ensidiga i vårt sätt att tänka, antingen har vi rigida tankemönster som är analytiskt kritiska (vänsterdominant) eller så har vi dålig kontakt med verkligheten och tillbringar större delen av tiden i det blå (högerdominant). Om vi kan skapa en bra balans mellan de två hjärnhalvorna, så är vi tillräckligt flexibla för att välkomna förändringar (höger hjärnhalva) men ändå tillräckligt konkreta för att hålla båda fötterna på jorden (vänster hjärnhalva).
Många av oss spenderar mycket tid och energi med att förnedra, förolämpa och kritisera sig själva (och andra) för att ha har gjort något felaktigt eller dåligt. Vi är fast i ett negativ tankemönster, från vänster hjärnhalva, som fastnar i negativa loopar och skapar mer rädsla, stress, oro och ångest. Den är helt fokuserad på detaljer, tider och styr livet efter ett strikt tidsschema. Väster hjärnhalva är vår gamla vanehjärna, de flesta tankar som dyker upp här är tankar som vi redan som barn har tränat på och dess uppgift är att hjälpa oss att överleva. Här är det vårt inre "ego" som vill driva på oss att hela tiden GÖRA bättre och prestera mer.
När vi istället är i vår höger hjärnhalva, bryr vi oss bara om här och nu. Här är vi fyllda av tacksamhet för allt som finns i livet, vi känner oss nöjda, empatiska och optimistiska. Vi är öppna och nyfikna. Här vilar en inre frid i att allt är som det ska och det är lätt att leva. Enligt höger hjärnhalva finns det inget bra/dåligt eller rätt/fel, utan den tar saker för vad de är och bejakar det som är just nu. Här är vi i kontakt med vår intuition och vårt högre medvetande. 

Att välja sina tankar
Jag tror att det är viktigt för vår egen hälsa och välmående att vara uppmärksam på hur vi "pratar" med oss själva. Att bestämma sig för att inre verbala förolämpningar inte är acceptabla är enligt min mening första steget mot en ökad självmedkänsla och inre frid.
Det har varit så befriande för mig att förstå att det är bara en liten del av min vänstra hjärnhalva som är den negativa, vaneberättaren och att det är jag själv som kan välja om jag vill lyssna på de tankarna eller inte. Jag har lärt mig att denna del av hjärnan behöver vägledning och instruktioner från mitt medvetna centrum, där jag kan styra mina tankar. 
Jag behöver lära mig att fånga mina negativa tankar när de kommer, och jag vet nu att det kan ta 90 sekunder att göra det. Sen kan jag medvetet välja att inte låta de negativa tankarna ta över. Jag kan välja att höra tanken, t ex "jag är värdelös" säga stopp till den och omformulera den till en bättre tanke t ex "jag duger som jag är och jag gör så gott jag kan". Ett annat alternativ är att fokusera om och tänka på något annat, något som fascinerar mig, som gör mig glad, som jag tycker är spännande, något jag skulle vilja göra. Att ändra fokus till något mer glädjefyllt och positivt. Det vi fokuserar på det växer som du vet och blir större. Så här gäller det att jobba med att minska de negativa tankarna som får oss att må dåligt och öka de positiva tankarna som får oss att må bra.
Ju mer medveten jag blir om vad min hjärna försöker säga mig och vad de tankarna framkallar för känslor och hur de känslorna uttrycker sig i kroppen, desto mer äger jag kraften att välja vad jag vill använda min tid till att tänka på och hur jag vill känna mig.
Om jag vill uppleva och känna mer frid, behöver jag vara villig att konsekvent fånga negativa tankar som skapar stress och oro och vända på dom. Det är att ta ansvar för att vårda sin egen hälsa och sitt välmående. Kanske behöver jag göra detta 1.000 gånger varje dag och för varje gång blir det lättare och lättare och vi programmerar om vår hjärna, med nya tankar och nya synapser.

Från tankarna till nuet via upplevelser
Själv jobbar jag med fyra olika metoder för att ta mig från tankarnas terrorism till verkligheten i nuet. För mig är detta motorvägen hem till dig själv och ditt sanna jag. När inte negativa tankar från vårt "ego" i vänster hjärnhalva skapar rädsla, oro, stress, för att passa in, vad andra ska tycka, jobba hårdare och bättre, inte göra fel, tar över. Utan du kan vara trygg och nöjd med dig själv och det som är här och nu.
För att ta oss från vänster hjärnhalva och våra tankar till höger hjärnhalva och närvaron i nuet, jobbar jag med fyra olika metoder:
- meditationer
- kreativ skapande, utan prestation
- frigörande dans och rörelse i mindfulness
- naturen och sinnena
Alla dessa metoder gör det enklare för oss att släppa alla tankar för en stund och bara landa i nuet. För att komma till nuet behöver du lära dig att stilla dina tankar, att sakta ner, att göra mindre och VARA mer. Det är då i stillheten som vi kan höra vår egen inre sanna röst, vår intuition, vårt själv.

Självmedkänsla
Om jag ska välja ett ord som kännetecknar det högra medvetandet så skulle det vara självmedkänsla. Ju mer vi kan frigöra oss från "egots" tendens att känna sig överlägset, desto mer generös kan vi vara mot oss själv och andra. När vi har självmedkänsla betraktar vi oss själv och andra med kärlek istället för kritik. Att ha ett öppet hjärta och styras av kärlek istället för rädsla. 
Hemligheten bakom de här fridfulla och kärleksfulla sinnesstämningarna är viljan att stoppa de negativa tankarna som oupphörligen maler på och som leder oss bort från här och nu. 
Personligen tycker jag att det känns i kroppen när jag är lycklig och ofta hakar jag på de tankebanorna som skapar mer lycka. Om det nu är ett val, varför ska man då välja någonting annat än lycka?
För min del började det när jag fick reda på att jag har ett val. Att jag inte behöver lyssna på mina negativa, rädda orostankar, utan att jag kan välja att släppa taget om dom för att bli fri. Vilken enorm skillnad den här medvetenheten har inneburit för hur jag mår och hur jag lever mitt liv idag.
När jag förstod att det är lika lätt för mig att vara i lyckotankar som i ilske tankar och ur ett biologiskt perspektiv så är lycka det naturliga tillståndet för höger hjärnhalva. Det innebär att jag har tillgång till glädje hela tiden, om jag väljer det. Djupt inne i höger hjärnhalva finns evig frid. Jag har lärt mig att via mina olika metoder kan jag oftare komma hit och vara här och att det är ett medvetet val.
På mina kurser jobbar jag med alla mina fyra metoder, för att träna och lära arbetet, att ta oss från vänster hjärnhalva till höger hjärnhalva och närvaron i nuet. Det blir lättare och enklare ju mer vi tränar. Allt för att skapa mer balans och självmedkänsla i livet. Mindre stress och mer lycka. Härligt eller hur!

Hur har du det med dina tankar?
Har du bra kontakt med din högra hjärnhalva, kan du njuta av nuet, känna glädje och vara snäll mot dig själv? Eller störs du av tankarnas terrorism? Maila till mig och berätta.  Jag lovar att jag svarar personligen på alla mail jag får. Jag ser fram emot att höra av dig!

Onlinekursen på gång
Nu börjar e-kursen ta form på riktigt och det är snart dags för att lansera den, jag är SÅ förväntansfull! I nästa nyhetsbrev kommer du bli inbjuden till gratis inspirationsföreläsning online, för att få reda på mer om kursen: Möt dig själv och lev DITT liv – inifrån och ut, 10 steg till mer självmedkänsla och balans i livet
 

Kommentera gärna: